+421 32 64 02 593

sgt@sgt.sk

Follow Us:

Inžiniering

  • Komplexné práce spojené so zabezpečením:
    • územných rozhodnutí,
    • stavebných povolení na výstavbu,
    • kolaudčných rozhodnutí
  • Zabezpečnie vybavenia žiadostí pre zmenu kultúry pozemkov
  • Sprostredkovanie projektových a dodávateľských prác súvisiacich s výstavbou

Kontakty

tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770
mobil: +421905817482
mobil: +421903729510

Fakturačné informácie

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924
IČ DPH: SK2021840106

Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát za zvýhodnenú cenu pri zhotovení geometrického plánu ku kolaudácii
Viac informácií tu: www.ectn.sk

© 2022 Created with Royal Elementor Addons