+421 32 64 02 593

sgt@sgt.sk

Follow Us:

Referencie

 • AU – Optronic, Akebono, Rezidencia Vinohrady, Rezidenčné bývanie Olbrachtova, Lidl, , Leoni – Trenčín, Nemšová – kompletné geodetické zabezpečenie
 • ERAN
  • Soblahovská ul. Trenčín – bytový dom, kompletné geodetické zabezpečenie
  • Selec – bytové domy, IBV, kompletné geodetické zabezpečenie
  • Čičmany – výstavba rekreačných domov, kompletné geodetické zabezpečenie
 • Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. – intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
 • Spolupráca s obcami Opatová, Opatovce, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Nemšová, Ilava, Beckov
 • Priemyselný park Dubnica nad Váhom, International consulting, s.r.o.
 • D1 Dolný Hričov – Žilina, GEOCONSULT, a.s.
 • Porealizačné zameranie vysokonapäťového vedenia Varín – Sučany, ZSE,a.s.
 • Predrealizačné zameranie – Diaľničný privádzač Trenčín, Preložka cesty R1 (Obchvat Ožďany )
 • Predrealizačné zamerania obcí ( Horná Súča, Skalka nad Váhom, Trnava … ), Slovak Telekom, a.s.
 • Predrealizačné a porealizačné zamerania stavieb, Lidl, Mountfield, Elektro Jánošík, EURONICS, AWK
 • Pasportizácie priemyselných objektov Old Herold a.s., TRENS, a.s., Forespo, Merina, a.s., LOTN, š.p., AGC Sklo, Panattoni – priemyselný park Dubnica nad Váhom
 • Majetkovo-právne vysporiadania pozemkov pod objektami, Kasárne – Sereď, Nemšová, Trenčín, Ministerstvo obrany SR …
 • Kontrolné merania, výpočty kubatúr, sadania skládok Dubnica nad Váhom, Pusté Sady, Krakovany, Luštek, Kostolné, Rakovice
 • Spolupráca so spoločnosťami ZIPP Bratislava, spol. s r.o., Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Inpek, s.r.o., Doprastav, a.s., Marius Pedersen, a.s. Trenčín, Reprogas, s.r.o., Reming Consult, a.s.

Kontakty

tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770
mobil: +421905817482
mobil: +421903729510

Fakturačné informácie

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924
IČ DPH: SK2021840106

Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát za zvýhodnenú cenu pri zhotovení geometrického plánu ku kolaudácii
Viac informácií tu: www.ectn.sk

© 2022 Created with Royal Elementor Addons